LOGGEN KYSTLAG ............. Tønsberg Kystkultursenter .............

Kystlagskveld

Torsdag 17.oktober kl.18

 

Inge Rian: Folketro ved kysten.

 

Per Olaf Lia og Petter Gran: Reperbaneprosjektet. Om gjenoppføring av Tønsbergs gamle Reperbane. Diskusjon om hvordan vi kan få dette til.

 

For medlemmer av Loggen Kystlag og andre interesserte. 

 

Pizza kr.50. Drikke fås kjøpt. Påmelding til e-post: britt.bjorndal@sf-nett.no

Lukk meny