Kulturpris til en entusiast for kystkulturen

Formann i Stiftelsen Teie Ubåtstasjon og en foregangsmann i etableringen av Tønsberg Kystkultursenter, Per Olaf Lia, ble i går kveld tildelt Tønsberg kommunes kulturpris for 2001.

av Asbjørn Øvrebø

Han ble noe overrasket, for å si det mildt, kulturprisvinneren. Per Olaf Lia hadde kledd seg i arbeidsklær og dratt til Riggerloftet for å delta i den siste dugnaden før jul.

– Jeg må innrømme at jeg ble litt forundret da jeg så at det var dekket på til mat til så mange, men tenkte ikke mer over det, sa han til Tønsbergs Blad etterpå.

Men så dukket ikke bare Tønsbergs ordfører Harald Haug Andersen opp, varaordfører Jon Åsheim var også med, og når hele den politiske toppledelse troppet opp, da måtte det være noe spesielt som sto på.

De delte på oppgaven, de to kommunetoppene, ordføreren delte ut prisen, varaordføreren holdt tale for prisvinneren. Der la han vekt på at selv om Tønsberg kystkultursenter er skapt gjennom lagarbeid, så trenges det alltid en leder med visjoner, en samlende kraft og en som kan være et godt bindeledd mot det offentlige. Innsatsen har ført til at Tønsberg har fått et kultursenter og et kulturhus som byen som sjøfartsby kan være stolt av. Selv om æren må deles med mange, er det Per Olaf Lia som har stått i sentrum, og det har han gjort på en spesiell måte.

Selv om Per Olaf Lia er kjent for å være en som mestrer de fleste situasjoner, ble han faktisk litt målløs.
– Det var veldig hyggelig, sier han, men legger til at egentlig er dette en anerkjennelse til hele gjengen som har stått bak opprettelsen og oppbyggingen av Tønsberg Kystkultursenter.

Tønsberg Blad, Publisert onsdag 05. desember 2001 kl. 07:00, kilde: http://tb.no/article/20011205/KULTUR/112050056