MØBELRESTAURERINGSGRUPPA

 

Møbelrestaureringsgruppa er ei gruppe som har ansvar for å holde ved like Tønsberg Kystkultursenters møbler. De kan også ta på seg håndverksoppgaver som det ikke er naturlig å utføre i de andre arbeidsgruppene. Når senterets behov er ivaretatt, kan gruppa påta seg eksterne oppdrag eller kunne arbeide med egne prosjekter.