OM LOGGEN KYSTLAG

Loggen Kystlag
Besøksadresse og postadresse:
Banebakken 52
3127 Tønsberg

 

 

Org.nr.:  990 425 604

DnBNOR: 7176.05.56828

Leder: Arne Steinsbø

Mobil: +47 906 35 003

URL: www.loggenkystlag.no


Loggen kystlag ble etablert i 1980 og var første lokallag av Forbundet Kysten i midtre og nordre Vestfold. Senere ble Fredriksvern, Gokstad, Hortenstangen og Tjøme kystlag ble stiftet. Vår virksomhet går ut på bevaring og styrking av kystens tradisjonelle verdier, herunder bruk av tradisjonelle fartøyer og kystmiljø. Loggen har ca 350 medlemmer og har siden 1991 hatt fast tilholdsted på Tønsberg Kystkultursenter ved Kanalen i Tønsberg.