Prosjektrapport

Harriet IV ”Rakkertøsen”

Historikk og nye mĂĄl


O. E. Schulstocks Baadbyggeri

I 1907 fikk O. E. Schulstocks Baadbyggeri i Tønsberg bestilling på en 6mR Cruiser fra en danske ved navn Axel Thorvald Rosenberg. Båten var ferdig tegnet etter Københavnerregelen i oktober 1907, ble levert i 1909 med byggenummer 37.

Originaltegningene finnes oppbevart pĂĄ Norsk Maritimt Museum, stemplet med bĂĄtbyggeriets stempel.

Båtbyggeriene i og rundt Tønsberg var mange. De var en viktig del av områdets næringsliv. Schulstocks båtbyggeri var et av de største med 750 m3 foruten materialloftene, men gikk konkurs ca 1920-tallet. Bygningene er forsvunnet og lokaliseringen har vært uklar. Bygningene er avbildet på flere gamle fotografi og er derfor mulig å lokalisere.

Under ses en faksimile fra heftet ”Tønsberg og Omegnes næringsliv i begyndelsen av det Tyvende aarhundre” fra 1913. Vi vet derfor at det lå ved kanalen på ei tomt som ble kjøpt av Fagerheim / Kaldnes. Siden terrenget og omgivelsene i dag er svært endret på grunn av Kaldnes ekspansjon er det vanskelig å se nøyaktig hvor båtbyggeriet nøyaktig lå.

 

For ĂĄ se hele historien klikk  her

 

Følg oss på Facebook