07/12/2019

Details:

Name Loggen Kystlag v/ Britt Bjørndal Phone 90598574 Email britt.bjorndal@sf-nett.no

Schedule

Date:

Julemarked

Loggen kystlag avholder sitt tradisjonelle julemarked på Riggerloftet og Sjøbua.

Venue:

Banebakken 52, Tønsberg