LOGGEN KYSTLAG ............. Tønsberg Kystkultursenter .............

RIGGERLOFTETS SHANTYKOR

Shantykoret er et blandet kor med ca 20-25 sangere. Koret formidler fortrinnsvis shantysanger og andre maritime sanger. Shantier er arbeidssanger som ble brukt på seilskutene når man heiste seil, lenset båten for vann, vinsjet opp ankeret via gangspillet eller det kunne være frivaktssanger. De fleste shantyer har engelsk tekst, men finnes også i norske varianter. Koret er på årlige festivaler i utlandet hvor de får inspirasjon og knytter kontakter med andre kystkulturmiljøer.  Koret har behov for flere menn.

SHANTYKORET øver på Riggerloftet mandager fra 1900 til 2100.

Dirigent er Kristin Gjelsnes.

Korets ledere: Inger Britt Høysveen (997 04682) epost ingerbritth@gmail.com
                       Anne Kate Jenssen (913 02129) epost anne.kate.jenssen@gmail.com

    
Lukk meny