LOGGEN KYSTLAG ............. Tønsberg Kystkultursenter .............

Dugnad på uteområdet

Hallo alle sammen. 
 
Imorgen torsdag 21. juni kl. 1730 inviterer vi medlemmene av Loggen Kystlag til fellesdugnad på uteområdene. 
Uteområdene må ryddes før asfaltering i juli måned. Alt skal være fint og flott til 100-års jubileumet i september. 
Vel møtt. Kommer det mange blir arbeidet utført kjapt. Hilsen fra Arne og styret av Loggen Kystlag. 
Lukk meny