Loggen Kystlag Tønsberg

Kystkultursenteret

Teie Ubåtstasjon

Reperbanen

you-tube videoen fra restaureringsprosessen

Hele området heter nå Tønsberg Kystkultursenter. 
Murbygningene utgjorde tidligere Teie Ubåtstasjon.
 
Teie Ubåtstasjon ble bygget i 1917 til 1918 som nasjonal base for det norske ubåtvesen. Teie ubåtstasjon var i drift fram til 9.april 1940. Da gikk alle ubåtene ut for å møte tyskerne.  Ingen kom tilbake.  Etter krigen drev Vestfold fylkeskommune yrkeskole i lokalene fram til 1988. Yrkeskolen ble da stengt av Arbeidstilsynet pga tiltakende bygningsmessig forfall. Bygningene forfalt ytterligere fram til restaureringen startet i 1992.
Området besto av ca 150 meter steinkai med 3 murbygninger som inneholdt torpedeomagasin, verksted og ladestasjon. Disse navnene er nå fortsatt brukt. 
 
For å stoppe forfallet og gjenoppbygge anlegget , ble ubåtstasjonen i 1990 stillt til disposisjon for Stiftelsen Teie Ubåtstasjon (STUB), en ideel stiftelse bestående av Tønsberg kommune, Loggen Kystlag Tønsberg, Prosjekt verft og Nøtterø historielag. I 1996 erstattet Vestfold Fylkesmuseum de to siste institusjonene, mens ishavsskuta Havnøy var medlem fra 1994. Stiftelsen har nå navnet Tønsberg Kystkultursenter.
Det opprinnelige området ble utvidet vestover langs kanalen ytterligere 100m. På denne tomten lå i sin tid den gamle Teieslippen, og det fulgte dessuten med en stor sjøbod. Senere har det gamle riggerloftet fra Kaldnes mek. blitt flyttet og fått plass ved siden av sjøboden. Den gamle Teieslippen, som var helt borte, er bygget opp igjen. Slippen tar i dag båter opp til 80 tonn.

Området vest for Ubåtstasjonen var opprinnelig et treskipsbyggeri med slipp og en stor sjøbod.  Skibsbyggeriet ble etablert av Samuel Foyn som også etablerte Tønsberg Reperbane  og bygde prakteiendommen Teie Hovedgård som fremdeles ligger rett over veien.  

Riggerloftet ble flyttet til senteret i november 1993. STK overtok samtidig Sjøbua fra ScanRope og området som siden er utviklet til slipp. 

Riggerloftet er en laftet tømmerbygning i 4 etasjer, opprinnelig bygget som kornmagasin på Bolærne i 1770-årene, og flyttet inn til Kaldnes under Napoleonskrigen.  På Kaldnes har Riggerloftet hatt mange funksjoner.  Mest kjent er perioden som riggerloft, derav navnet.

 

Kort om Restaureringsprosessen

Restaureringsarbeidene på Tønsberg Kystkultursenter startet i 1992 etter ca 1 års planlegging. I 1996 var de tre murbyggene på ubåtstasjonen samt slippen ferdig og ble tatt i bruk.  Samme år startet restaureringen av Riggerloftet.  I 1996, da alle bygningene og slippen sto ferdige, ble Tønsberg Kystkultursenter offisielt innviet med et stort arrangement. De fleste rommene i Riggerloftet er stort sett ferdige til bruk, men fortsatt foregår det utviklingsarbeider innvendig.

Sjøbua måtte demonteres og refundamenteres i 2002 pga av store setningsskader. Det er nå pålet til fjell, og Sjøbua ble gjenoppført i 2009.

Vestenfor dette området planlegges oppføring av 100 meter av Tønsberg Reperbanes langbane.  Prosjektet er basert på en samarbeidsavtale mellom ScanRope, Tønsberg Kommune og Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter.  Området er ferdig regulert. Detaljprosjektering pågår.