Loggenkrana

Opptak og utsetting av båter

Loggens kran er nå ferdig restaurert og er tilgjengelig for medlemmene i Loggen Kystlag. Alle båter under 4 tonn maksvekt kan bli land- og sjøsatt ved kranen.

Priser
Utsetting/opptak av båt fra/til tilhenger eller lastebil:

  • Inntil 24 fot – kr. 500,-
  • 24 til 30 fot – kr. 700,-

Betaling gjøres med Vipps, til: 543778 Maskinverkstedet.
Merk betalingen ‘Bruk av kran’.

Båteier skal sørge for medhjelpere
Båteier plikter å skaffe nødvendige medhjelpere under opptak og utsetting.

Bestilling

Kranen skal bestilles i god tid – senest noen dager i forkant. Opptak og utsetting foregår etter avtale med den enkelte kranfører

Du kontakter kranførerne direkte selv:

    • John Kristian Blaasvær, mobil 913 25 056
    • Ole Herman Kristiansen, mobil 981 82 957
    • Per Torpengen, mobil 481 02 501

Last ned og fyll ut Ansvarsskjema bruk av kran og ta det med til kranoperatøren. 

Forsikringskrav

Loggen Kystlag krever at alle medlemmer som skal løfte båt på land/til sjø har Kasko forsikring (og ansvarsforsikring). De fleste forsikringsselskaper dekker skade på båt ved oppsett/utsett og lagring på land under Kaskoforsikring. Hvert medlem må selv sjekke med sitt forsikringsselskap at de har dekning for dette.

Medlemmene har selv ansvar for skader på egen båt og må selv sørge for nødvendig forsikring for dette som nevnt over.