Styret i Loggen Kystlag fra 30 april 2022
Leder :
Arne Steinsbø
906 35 003
Nestleder :
Erik Eliassen901 09 867erikeli51@gmail.com
Regnskap :
Anne Greta Reklev
934 01 998
Sekretær :
Åse Krager
930 46 618ackrager@gmail.com
Styremedlem :
Hans Olaf Marthinsen
975 44 958hans.marthinsen@hotmail.com
Styremedlem :
Eli Ulriksen
916 61 207
Styremedlem :
Anne Kate Jenssen
913 02 129anne.kate.jenssen@gmail.com
Styremedlem :
Pål Otto Hansen
952 54 716fmvepoh@fylkesmannen.no
Styremedlem :
Sverri Jensen
488 41 137sverri@serco.no