Styret i Loggen Kystlag
Leder :
Arne Steinsbø
 906 35 003
Nestleder :
Per Torpengen 481 02 501per@torpengen.no
Regnskap :
Anne Greta Reklev
 934 01 998
Sekretær :
Merete Hallenstvet
99282230merete.hallenstvet@gmail.com
Styremedlem :
Hans Olaf Marthinsen
97544958hans.marthinsen@hotmail.com
Styremedlem :
Eli Ulriksen
91661207
Styremedlem :
Anne Kate Jenssen
91302129anne.kate.jenssen@gmail.com
Styremedlem :
Pål Otto Hansen
95254716fmvepoh@fylkesmannen.no
Styremedlem :
Kai Gunnar Romberg
90208259gunnr@online.no