Styret i Loggen Kystlag fra  30 mars 2023
 

Leder: Arne Steinsbø

Nestleder: Eli Ulriksen

Regnskap: Anne Greta Reklev

Sekretær: Åse Krager

Styremedlemmer:

Hans Olaf Marthinsen, Tore Skåtun, Geir Rommetveit, Pål Otto Hansen, Sverri Jensen

epost til leder: leder@loggenkystlag.no

epost til styret: styret@loggenkystlag.no