Styret i Loggen Kystlag fra 30 april 2022
Leder :
Arne Steinsbø
906 35 003
Nestleder :
Erik Eliassen901 09 867epost
Regnskap :
Anne Greta Reklev
934 01 998
Sekretær :
Åse Krager
930 46 618epost
Styremedlem :
Hans Olaf Marthinsen
975 44 958epost
Styremedlem :
Eli Ulriksen
916 61 207
Styremedlem :
Anne Kate Jenssen
913 02 129epost
Styremedlem :
Pål Otto Hansen
952 54 716epost
Styremedlem :
Sverri Jensen
488 41 137epost