KAIGRUPPA

Kaigruppa består av båteiere som har kaiplass til båtene sine. Det ligger opptil 12 båter ved kaia, og hver og en av de har sin egen historie. 

Vilkår og retningslinjer for leie av kaiplass

Last ned Havnekontrakten for å se hva det innebærer å bli en del av Kystkultursenteret med egen båt: Havnekontrakt 
 

Inntak av nye båter

En egen inntakskomite er etablert for å vurdere alle søknader om kaiplass ved Loggen Kystlag. Inntakskomiteen består av fem medlemmer: Tre valgt av styret, havneansvarlig og en representant fra kaibrukerne.

Inntak av nye båter skjer i tråd med Loggen Kystlags og Forbundet Kystens visjon/intensjon om bevaring av fartøy og norsk kystkultur. Loggens virksomhet går ut på bevaring og styrking av kystens tradisjonelle verdier, herunder bruk av tradisjonelle fartøyer og kystmiljø.  Intensjonen med havna er å ivareta et levende kystkultursenter. Dette blir også reflektert i hvilke båter som blir tatt inn. 

Ønsker du å søke om å få båtplass på Kystkultursenteret så må du sende inn en søknad til Loggen Kystlag post@loggenkystlag.no
Last ned søknadsskjemaet her: Søknad om kaiplass

Forbundet Kystens formålsparagraf:

Forbundet Kysten er en organisasjon for vern av norsk kystkultur.  Formålet er – i samarbeid med andre kulturverninteresser å styrke vår identitet som kystfolk, herunder:

  1. Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig.
  2. Drive opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i kysthistorien
  3. Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk
  4. Øke den faglige standarden i vedlikehold og sikkerhet ved bruk av fartøyer og anlegg