KAIGRUPPA

Kaigruppa består av båteiere som har kaiplass til båtene sine. Det ligger opptil 14 båter ved kaia, og hver og en av de har sin egen historie. 

Ønsker du å søke om å få båtplass på Kystkultursenteret så må du sende inn en søknad til Loggen Kystlag post@loggenkystlag.no
Last ned søknadsskjemaet her: Søknad om kaiplass
 

Vilkår og retningslinjer for leie av kaiplass

Last ned Havnekontrakten for å se hva det innebærer å bli en del av Kystkultursenteret med egen båt: Havnekontrakt 
 

Inntak av nye båter

En egen inntakskomite er etablert for å vurdere alle søknader om kaiplass ved Loggen Kystlag. Inntakskomiteen består av fem medlemmer: Tre valgt av styret, havneansvarlig og en representant fra kaibrukerne.

Inntak av nye båter må skje i tråd med Loggens og Forbundet Kystens visjon/intensjon om bevaring av fartøy og kystkultur. Loggens virksomhet går ut på bevaring og styrking av kystens tradisjonelle verdier, herunder bruk av tradisjonelle fartøyer og kystmiljø.  Intensjonen med havna er å ivareta et levende kystkultursenter

Forbundet Kystens formålsparagraf:

Forbundet Kysten er en organisasjon for vern av norsk kystkultur.  Formålet er – i samarbeid med andre kulturverninteresser å styrke vår identitet som kystfolk, herunder:

  1. Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig.
  2. Drive opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i kysthistorien
  3. Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk
  4. Øke den faglige standarden i vedlikehold og sikkerhet ved bruk av fartøyer og anlegg