Småbåtbrygga – leie av plass for båter opp til 30 fot

[Kaiplass for større båter, se Kaigruppa]

Lei plass til båten din

Det er mulig å leie bryggeplass ved småbåtbrygga tilhørende Tønsberg Kystkultursenter.  Plassene er i første omgang forbeholdt trebåter, men skulle det være ledig kapasitet kan vi vurdere å gi plass til andre båter med en viss kystkulturhistorisk verdi.

Båtene som får plass ved bryggeanlegget skal være i god stand, og være i aktiv bruk. Dette er således ikke en opplagsplass for restaureringsprosjekter.  Småbåtbrygga, med sine trebåter, er en del av vårt ansikt utad som aktivt kystkultursenter.

Sesongen for leie av bryggeplass er fra begynnelsen av april til utgangen av oktober. Det er ikke anledning for overvintring i havna.

Leiepriser for sesongen 2022

  • Båter under 20 fot:         kr. 1000,-
  • Båter 20 – 24 fot:             kr. 2000,-
  • Båter 25 – 30 fot:             kr. 3000,-

Båteier må være medlem av Loggen Kystlag. Det må søkes om plass for hver sesong. Når plass tildeles inngås det en kontrakt mellom Loggen Kystlag og leietaker, som utleder alle aspekter av leieforholdet.

Send søknad

Søknad om bryggeplass, med leieavtale, (Word) kan du laste ned her. Fyll ut all informasjon om båten (på din datamaskin), og send som vedlegg til smaabaatbrygga@loggenkystlag.no