Kaiplass for større båter, se Kaigruppa

Småbåtbrygga – leie av plass

Det er mulig å leie bryggeplass ved småbåtbrygga tilhørende Tønsberg Kystkultursenter.  Plassene er i første omgang forbeholdt trebåter, men skulle det være ledig kapasitet kan vi vurdere å gi plass til plastbåter.

Båtene som får plass bed bryggeanlegget skal være i god stand, og være i aktiv bruk. Dette er således ikke en opplagsplass for restaureringsprosjekter.  Småbåtbrygga, med sine trebåter, er en del av vårt ansikt utad som aktivt kystkultursenter.

Sesongen for leie av bryggeplass er fra begynnelsen av april til utgangen av oktober. Det er ikke anledning for overvintring i havna.

Leiepriser for sesongen 2019

Båter under 20 fot:         kr. 1000,-

Båter 20 – 35 fot:             kr. 2000,-

Båteier må være medlem av Loggen Kystlag. Det må søkes om plass for hver sesong. Når plass tildeles inngås det en kontrakt mellom Loggen Kystlag og leietaker, som utleder alle aspekter av leieforholdet.

Søknad om bryggeplass sendes til smaabaatbrygga@loggenkystlag.no

Legg ved full informasjon om båten, dens tilstand, størrelse (lengde, bredde), navn, kjennetegn, alder og annet som kan være relevant.

Standard leieavtale kan du laste ned her.