KYSTLEDGRUPPA

Loggen kystlag har ansvar for kystledhyttene Startbua på Hvasser og hytta på Ildverket. Dette er etter avtale med Oslofjordens friluftsråd. Gruppa er i aktivitet vår og høst rett før og rett etter utleiesesongen.

En liten styringsgruppe inviterer medlemmer på dugnadstur med Skjærgårdstjenesten til Ildverket på våren for enklere vedlikehold, vask, rydding og klargjøring for utleie. Ta kontakt hvis du er interessert i å være med!

Leder i gruppa er Britt Bjørndal, tlf 905 98 574