Foto: Lars Austad

RIGGERLOFTETS SHANTYKOR

Shantykoret er et blandet kor med 15-20 sangere. Koret formidler fortrinnsvis shantysanger og andre maritime sanger. Shantier er arbeidssanger som ble brukt på seilskutene når man heiste seil, lenset båten for vann, vinsjet opp ankeret via gangspillet eller det kunne være frivaktssanger. De fleste shantyer har engelsk tekst, men finnes også i norske varianter. Koret har tidligere vært på flere festivaler i utlandet hvor de har fått inspirasjon og knyttet kontakter med andre kystkulturmiljøer. 

Vår dirigent er Bård Galleberg fra Horten. 

Koret har behov for flere menn.

Shantykoret øver på Riggerloftet på mandager fra 18-20.45.

Shantykoret arrangerer SangPub to ganger i året.

Korets kontaktperson for oppdrag er Bengt Odersjö (telefon 455 06 933)

Om du ønsker å synge i koret kan du kontakte Turi Bang Kongstein (telefon 481 33 360) eller Inger-Britt Høysveen  (telefon 997 04 682)