HÅNDVERKSGRUPPA

Håndverksgruppa holder til i øverste etasje på Riggerloftet. Gruppa er aktiv og produserer tradisjonelle håndverksarbeider i garn og tekstil. Nye, kreative produkter lages også.

De holder også kurs i ulike håndarbeidsteknikker. Gruppa drar jevnlig på ekskursjoner til steder som kan gi inspirasjopn til nye produkter. Arbeidene selges på julemarkedet vårt, på åpne dager og kan bl.a. kjøpes i Krambua i første etasje. 

Leder av gruppa er Torhild Bering Wiik