SJØBU/VEDLIKEHOLDSGRUPPA

Gruppa har ansvar for Sjøbuas 1. og 2. etasje. De tar på seg håndverksoppgaver, mest trearbeider, som det ikke er naturlig å utføre i de  andre gruppene. I tillegg jobber de med vedlikehold på hele senteret. Det blir også prekuttet deler til små båtmodeller som barn kan kjøpe og snekre på søndagskafeen i Krambua. Alle medlemmene i Loggen kan bruke Sjøbua. Når det er plass, kan de leie plass for å pusse opp egen båt. 

Et mangeårig prosjekt, restaurering av 6-meteren Rakkertøsen, har også foregått i Sjøbua. Våren 2019 har vi båter fra Princessklubben til oppussing i bua.

Kontaktpersoner:

Basil Shaw    tlf 41268409    epost: beshaw44@gmail.com

Kai Gunnar Romberg  tlf 902 08 259         e-post: ka-gunnr@online.no

 

Kontaktpersonene avgjør søknader om inntaket av private båter og sørger for å holde orden på ventelisten. 

Rakkertøsen etter 6 års arbeid