Prambygging

Loggen kystlag/Sjøboden har søkt og fått tildelt kursmidler til å gjennomføre bygging av en klinkbygd skjærgårdspram i løpet av vinteren 2020/- 21. Arbeidstittel på tiltaket er Loggen 1.

Dette blir første gang Loggen Kystlag gjennomfører båtbygging helt fra bunnen av. Tiltaket er inspirert av prambyggingen som ble gjennomført i fjor vinter(Prosjekt skjærgårdspram 2019/20). Der hadde vi mer en observatørrolle for å lære mer om denne pramsjangeren, materialer og byggeteknikker, men også med tanke på et eget byggeprosjekt.

Kompetansen fra de mange tidligere restaureringsprosjektene på Loggen er derfor en særlig viktig ressurs for tiltaket. Båtbyggere hos Jan Knutsen vil i tillegg bistå med kyndige råd og veiledning underveis i prosessen. Byggingen skjer i Sjøboden, i hovedsak på dagtid, mellom 10.00 – 15.00, 1 – 2 dager i uken. Aktuelle kursdager og gjennomføring drøftes og tilpasses når en fast arbeidsgruppe er etablert.

Materialer til pram og rigg er allerede bestilt fra Alvdal. Byggingen av rigg og spesialverktøy vil starte i løpet av siste del av oktober.

Det vil være to kategorier kursdeltakere i dette første kurset:

En prosjektgruppe på 4 – 5 som har hovedansvar for selve byggingen av «Loggen 1». De må forplikte seg til aktivt å bære dette fellesprosjektet helt frem til ferdig pram. Størrelsen på gruppa er begrunnet både i praktiske hensyn for byggingen og gjeldende smittevernregler under Covid19.

Gruppe 2 er de som primært ønsker å følge prosjektet nærmere for å bidra og lære, med tanke på deltakelse i senere byggeprosjekter. Erfaringer vil fortløpende bli formidlet til medlemmene av Loggen Kystlag via en egen facebookside, og via fellessamlingene.

Spørsmål om prosjektet vil bli besvart på et eget informasjonsmøte. Meld din interesse til prosjektansvarlig Erik Eliassen, Erikeli51@gmail.com eller på telefon 90109867. Frist for interessepåmeldingen er 3. oktober. Gi beskjed om hvilken gruppe du primært vil delta i. Oppgi mailadresse og telefonnummer. Informasjonsmøte blir arrangert i en av en kveldsøktene etter høstferien (= uke 41).

 

Mer informasjon/linker: