Loggen Kystlag har båter for utleie!

Vi har per i dag følgende båter for utleie:

 • Fruen II, en 20 fot snekke, bygget i 1965
 • Old Sport, en 29 fot Furuholmen plattgatter, bygget i 1952
 • Pappai, en 26 fot snekke, bygget i 1974
 • Rakkertøsen, en 30 fot seilbåt. Informasjon om leie av denne kommer senere
 • Vi har også nylig mottatt en 15 fot seiljolle.  Informasjon om leie av denne kommer …

Alle båtene kan leies av medlemmer i Loggen Kystlag, etter at de har fått opplæring i bruk av båtene. Det bør her nevnes at aktive medlemmer* vil få fortrinnsrett ved bestilling, frem til 20. mai. Etter det kan også andre (passive) medlemmer bestille båt.

Leiepriser og betingelser:

Aktive medlemmer*: Kr 800 for en uke. Mindre enn 5 dagers leie beregnes med kr 160 pr dag.
Merk: Ukeleie er fortrinnsvis fra mandag til og med søndag!

Aktive medlemmer som booker innen 20. mai vil ha prioritet ved bestilling av båt. Etter det vil vi åpne for at også passive medlemmer kan booke båtene.

*Aktive medlemmer er de som vanligvis deltar regelmessig på Loggen Kystlag sine medlemskvelder, arbeidsgrupper og dugnader (når en ser bort fra midlertidige begrensninger pga. Covid-19 pandemien)  

Passive medlemmer: Kr 1 500 for en uke. Mindre enn 5 dagers leie beregnes med kr 300 pr dag. Booking for passive medlemmer åpner 20. mai. 

Merk:

 • I tillegg til leien må leietaker fylle opp drivstoff etter bruk.
 • Alle som ikke har brukt våre båter før skal gjennomgå opplæring på den enkelte båt. Opplæring i bruk av båtene avtales med Tore Skåtun, tlf. 45095918
 • De som leier båt, må være båt- og sjøvant.
 • Maksimum leieperiode er en uke.
 • Båtene er primært til bruk i vårt nærområde, dvs. skjærgården rundt Tønsberg og Færder. Evt. lengre turer må godkjennes spesielt på forhånd.
 • Den tiden du leier båt, har du ansvar for ettersyn, selv om den ikke er i bruk hver dag.

Båtpuss

Vi ser det som naturlig at de som ønsker å bruke båtene også deltar aktivt med båtpussen om våren. Årets båtpuss har planlagt oppstart i uke 15 (12 – 17 april). Vi vil overholde smittevernregler ved å spre arbeidet utover og fordele personer på forskjellige oppgaver, slik at det går an å holde god avstand.

Meld deg på som interessert i å være med på båtpuss. Send en  sms til Tore, tlf. 45 095 918 eller epost 

Vi ønsker at så mange som mulig bruker båtene!