Loggen Kystlag har båter for utleie!

Vi har per i dag følgende båter for utleie:

  • Fruen II, en 20 fot snekke, bygget i 1965
  • Old Sport, en 29 fot Furuholmen plattgatter, bygget i 1952
  • Papai, en 26 fot snekke, bygget i 1974
  • Vi har også en 30 fot seilbåt, Rakkertøsen. Informasjon om leie av denne kommer senere

Alle båtene kan leies av medlemmer i Loggen Kystlag, etter at de har fått opplæring i bruk av båtene. Det bør her nevnes at aktive medlemmer vil få fortrinnsrett ved bestilling, frem til 15. mai. Etter det kan alle medlemmer bestille båt.

Leiepriser og betingelser:

Aktive medlemmer*: Kr 800 for en uke. Mindre enn 5 dagers leie beregnes med kr 160 pr dag.
Aktive medlemmer som booker innen 15. mai vil ha prioritet ved bestilling av båt. Etter det vil vi åpne for at også passive medlemmer kan booke båtene.

*Aktive medlemmer er de som deltar regelmessig på Loggen Kystlag sine medlemskvelder, arbeidsgrupper og dugnader. 

Passive medlemmer: Kr 1 500 for en uke. Mindre enn 5 dagers leie beregnes med kr 300 pr dag. Booking for passive medlemmer åpner 15. mai. Før den tid kan du sette deg på liste med ønsket bestilling.

Merk:

  • I tillegg til leien må leietaker fylle opp drivstoff etter bruk.
  • Alle som ikke har brukt våre båter før skal gjennomgå opplæring på den enkelte båt. Opplæring i bruk av båtene avtales med Tore Skåtun, tlf. 45095918
  • De som leier båt, må være båt- og sjøvant.
  • Maksimum leieperiode er en uke.
  • Båtene er primært til bruk i vårt nærområde, dvs. skjærgården rundt Tønsberg og Færder. Evt. lengre turer må avtales spesielt på forhånd.
  • Den tiden du leier båt, har du ansvar for ettersyn, selv om den ikke er i bruk hver dag.

Klikk her for datooversikt og info om hvordan du bestiller

De er ønskelig at de som ønsker å bruke båtene også deltar aktivt med båtpussen om våren. Ta kontakt med Tore om du er interessert i å være med på båtpuss, tlf. 45 095 918

Vi ønsker at så mange som mulig bruker båtene!