Loggen Kystlag sine tradisjonsbåter for utleie til medlemmene!

Vi har per i dag følgende båter til bruk for medlemmene:

Fruen II, en 20 fot snekke, bygget i 1965 

Old Sport, en 29 fot Furuholmen plattgatter, bygget i 1952

‘Rakkertøsen’, en 29 fot gaffelrigget seilbåt, bygget i 1909 


MERK: Loggen driver ikke med tradisjonell utleie av båter. Dette er mer et tilbud til våre faste medlemmer. Vi har derfor satt en klausul om at for å leie båt må du ha vært medlem i Loggen Kystlag i minimum 3 måneder.

Alle båtene kan leies av medlemmer i Loggen Kystlag, etter at de har fått opplæring i bruk av båtene. Det bør her nevnes at aktive medlemmer* vil få fortrinnsrett ved bestilling, frem til 1. mai. Etter det kan også andre (passive) medlemmer bestille båt.

Leiepriser og betingelser:

Aktive medlemmer*: Kr 800 for en uke. Mindre enn 5 dagers leie beregnes med kr 160 pr dag.
Merk: Ukeleie er fortrinnsvis fra mandag til og med søndag!

Aktive medlemmer som booker innen 1. mai vil ha prioritet ved bestilling av båt. Etter det vil vi åpne for at også passive medlemmer kan booke båtene.

*Aktive medlemmer er de som vanligvis deltar regelmessig på Loggen Kystlag sine medlemskvelder, arbeidsgrupper og dugnader 

Passive medlemmer: Kr 1 600 for en uke. Mindre enn 5 dagers leie beregnes med kr 400 pr dag. Booking for passive medlemmer åpner 20. mai. 

Merk:

  • I tillegg til leien må leietaker fylle opp drivstoff etter bruk.
  • Alle som ikke har brukt våre båter før skal gjennomgå opplæring på den enkelte båt. Opplæring i bruk av båtene avtales med Tore Skåtun, tlf. 45095918
  • De som leier båt, må være båt- og sjøvant.
  • Maksimum leieperiode er en uke.
  • Båtene er primært til bruk i vårt nærområde, dvs. skjærgården rundt Tønsberg og Færder. Evt. lengre turer må godkjennes spesielt på forhånd.
  • Den tiden du leier båt, har du ansvar for ettersyn, selv om den ikke er i bruk hver dag.

Båtpuss

Vi ser det som naturlig at de som ønsker å bruke båtene også deltar aktivt med båtpussen om våren. Årets båtpuss har planlagt oppstart til siste halvdel av april. 

Meld deg på som interessert i å være med på båtpuss. Si ifra til Tore, tlf. 45 095 918 eller epost 

Vi ønsker at så mange som mulig bruker båtene!