Perrsonvern:

Medlemsregisteret for Loggen Kystlag er lagret og administrert av Kysten.no.

I tillegg til vårt medlemsregister, lagrer vi kun data om personer relatert til utleie. Dette lagres i vårt kunderegister, faktureringssystem og bestillingssystem. Denne informasjonen blir ikke benyttet til andre formål og blir heller ikke distribuert til andre.