Bli medlem i Loggen Kystlag Tønsberg

Loggen Kystlag Tønsberg er et lokallag av Forbundet Kysten. Du må registrere deg og betale medlemskontigenten direkte til forbundet. 

 
Medlemskontigenten hovedmedlem kr 400 
Familiemedlem kr 50
Etter 1.juli er det halv pris for hovedmedlemmer ut året.
 
Medlemsskapet gir tilgang til å være med i gruppene på Tønsberg Kystkultursenter og på ishavsskuta Berntine.

eller
mer info om medlemskap
eller
bruk Vipps eller SMS

Vi vil få beskjed av Forbundet Kysten når kontigenten er innbetalt. Kontingenten inkluderer abbonement på tidsskriften KYSTEN.
Vi ønsker deg velkommen som medlem!