TRADISJONSBÅTGRUPPA

Loggen sine vakre tradisjonsbåter

Loggen Kystlag har per i dag 3 trebåter som er tilgengelig for medlemmene. Dette er eldre båter som har blitt pusset opp og restaurert, og jevnlig vedlikeholdt av medlemmene i Tradisjonsbåtgruppa.

Vi har per i dag følgende båter:

  • «Fruen II», en 20 fot snekke, bygget i 1965
  • «Old Sport», en 29 fot Furuholmen plattgatter, bygget i 1952
  • «Rakkertøsen», en 30 fot seilbåt, bygget i 1903. Fullstendig restaurert.
  • «Harald», en 15 fot gaffelrigget dagsseiler.

Se mer om båtene her: BÅTENE

Hva vi gjør

I Tradisjonsbåtgruppa tar vi fatt på vårpussen av båtene tidlig i april, og gjør det som trengs for at båtene skal være i topp stand til sesongen. Her jobber vi med pussing, skraping, lakkering og stoffing, og alle utbedringer som måtte være nødvendig. Motorer og alt av tekning utstyr blir overhalt.  Om høsten er det å ta opp båtene, gjøre de rene og klargjøre for vinteropplag. I løpet av sesongen dukker det gjerne opp behov for utbedringer og mindre vedlikeholdsoppgaver.

Så her er det interessante oppgaver for alle nevenyttige og båtinteresserte personer.

Medlemmene av Tradisjonsbåtgruppa har muligheten for å være først ute med å reservere båt for sesongen. Her kan du ser om det å leie båtene: UTLEIE

Kontaktperson: Tore Skåtun, tlf. 45 095 918 – epost: tore.skaatun@gmail.com

Småbåtbrygga

Tradisjonsbåtgruppa har også ansvar for småbåthavna, som består av en flytebrygge på 40 meter, med 14 båtplasser av forskjellig størrelse. Et nyere (brukt)  bryggeanlegg ble anskaffet i 2022.  Bryggeanlegget er i god stand, men krever jevnlig vedlikehold. Foruten bryggeplass til Loggen sine egne båter, leier vi ut plasser til medlemmene. Dette er fortrinnsvis til det man kan kalle tradisjonsbåter.

Se mer om leie av bryggeplass her: SMÅBÅTBRYGGA