LOGGEN KYSTLAG ............. Tønsberg Kystkultursenter .............

Styrevedtak 20. juni Loggen Kystlag

Følgende to vedtak ble gjort av styret i Loggen 20.06.
2018

 

1.

 

Old Sport: Det ble besluttet å kjøpe ny, eventuelt brukt
motor, til Old Sport​.

 

Ny motor ble valgt i stedet for å sette inn ny pumpe i en
over 50 år gammel motor (nåværende defekte motor), noe som ville være
bortkastet.

Hvis båten skal selges vil 
det ikke være gunstig med defekt motor.

 

Hans Olav Marthinsen ​og John Blåsvær jobber med denne
saken. 

 

2. ​

 

Belysning i trapperommet på Riggerloftet  (lys til trapp og tilhørende
ganger/trappeavsatser i 4 etasjer):

 

Tilbudet fra Vestfold Elektro velges for lyssetting av
trapperommet på Riggerloftet.

 

​Arbeidet igangsettes så snart som mulig etter
sommerferien. Det er positivt at leverandøren​ holder til i nærområdet. Prisen
fra dette firmaet var ​gunstigst. Valg av leverandør for trapperomsbelysningen
ble tatt sammen med Trapperomsgruppen på Kystkultursenteret.

 

Det var enighet om at den valgte løsningen dekker fult ut
våre behov for optimal belysning i trapperommet.

 

 

 

Lukk meny