LOGGEN KYSTLAG ............. Tønsberg Kystkultursenter .............

Old Sport skal IKKE selges

Kommentar til innlegget fra styret i Loggen. 
Old Sport skal ikke selges. Den skal få ny motor og fungere som utleiebåt til medlemmene. 
Lukk meny