LOGGEN KYSTLAG ............. Tønsberg Kystkultursenter .............

Loggen Kystlag har båter for utleie!

 Vi har per i dag følgende båter for utleie:

  • Fruen II, en 20 fot snekke, bygget i 1965
  • Old Sport, en 29 fot Furuholmen plattgatter, bygget i 1952

Begge båtene kan leies av medlemmer i Loggen Kystlag, etter at de har fått opplæring i bruk av båtene.

Vi har også en 30 fot seilbåt, Rakkertøsen. Informasjon om leie av denne kommer senere

Opplæring i bruk av båtene avtales med Tore Skåtun, tlf. 45095918

Leieprisen er kr 500 for en uke, mens leie for en dag er kr 100 pr dag. I tillegg må du fylle opp drivstoff etter bruk.

Dersom du kjenner noen som ikke er medlem i Loggen Kystlag, men som dette kunne være interessant for, kan de melde seg inn i foreningen og så delta på opplæring.

De som leier båt må være båt- og sjøvant.

For å reservere båtene: Klikk her.

Du vil få tilbakemelding på din bestilling via mail.

Reservasjonen/bestillingen gjelder ikke før leiebeløpet er innbetalt.
Du vil få tilsendt faktura på epost.

Den tiden du leier båt, har du ansvar for ettersyn, selv om den ikke er i bruk.

Om du reserverer båten for en hel uke og du ikke bruker båten hver dag, kan andre medlemmer få prioritet så ikke båtene blir liggende ubrukt mens andre kunne ha glede av å bruke dem. Dette avtales direkte mellom den som har leid båten og den interesserte bruker.

De er ønskelig at de som ønsker å bruke båtene også deltar aktivt med båtpussen om våren. Ta kontakt med Tore om du er interessert i å være med på båtpuss, tlf. 45 095 918

Vi ønsker at så mange som mulig bruker båtene!

Lukk meny