LOGGEN KYSTLAG ............. Tønsberg Kystkultursenter .............

Organisasjon

Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter har det overordnede ansvar for prosjektering og restaurering og ledes av at styre med representanter fra Loggen Kystlag, Stiftelsen Havnøy,  Berntine og Tønsberg Kommune.

Under styret er det en Plan- og Byggekomite og en plankomite for Reperbanepropsjektet.

Alle driftsrelaterte funksjoner dekkes av stifterorganisasjonene og Loggen Kystlag.

Loggen kystlag ble etablert i 1980,  og er et lokallag av Forbundet Kysten.

Virksomheten går ut på bevaring og styrking av kystens tradisjonelle verdier,herunder bruk av tradisjonelle fartøyer og kystmiljø.

Vi møtes til hyggelige medlemskvelder og gruppeaktiviteter hver tirsdag kveld. Vi har plass til flere.

Vårt motto er: Vern gjennom bruk!

Tilholdssted er Tønsberg Kystkultursenter ved kanalen på Nøtterøysida.

Støtt kystkulturen, bli medlem

Tønsberg Kystkultursenter ligger vakkert til på Nøtterøysiden av Kanalen i Tønsberg. Senteret er tilholdssted for Loggen Kystlag og ishavsskuta Berntine. Loggen kystlag har ansvaret for driften av de fem bygningene på senteret: Riggerloftet, Sjøbua, Ladestasjonen, Verstedet og Torpedomagasinet. Hver tirsdag samles medlemmene til felles samvær i arbeidsgrupper og til dugnadsinnsats på bygninger, anlegg og båter.

 

Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter er organisert som en ideell ikke-økonomisk stiftelse. Stiftelsen (STK) ble etablert i 1991. Stiftelsen har inngått en avtale med Tønsberg Kommune om vederlagsfri disposisjonsrett til området. Stiftelsen er eier av alle bygningene og har stått for den ytre restaureringen av bygningene. Loggen Kystlag har ansvar for den indre restaureringen.

 

STK’s stifterorganisasjoner er Loggen Kystlag (lokallag av det landsomfattende Forbundet Kysten), Stiftelsen Havnøy (Barne- og ungdomsverninstitusjon), Stiftelsen Gamle Tønsberg og Tønsberg Kommune.

 

Tønsberg Kystkultursenters prosjektfilosofi er «Vern gjennom bruk»,  samme filosofi som Forbundet Kysten baserer sin landsomfattende virksomhet på.

 

For mer informasjon:

Lukk meny