LOGGEN KYSTLAG ............. Tønsberg Kystkultursenter .............

SJØBU/VEDLIKEHOLDSGRUPPA

 

Sjøbugruppa har ansvar for Sjøbuas 1. og 2. etasje. De tar på seg håndverksoppgaver, mest trearbeider, som det ikke er naturlig å utføre i de  andre gruppene. I tillegg jobber de med vedlikehold på hele senteret.

 
Sjøbua huser nå flere båter som pusses opp og rehabiliteres i løpet av vinteren.


  

 

       

 

 Mandatet til Sjøbugruppa i 2015 er:

 

Sjøbugruppa er ei arbeidsgruppe i Loggen kystlag, medansvaret for driften av begge etasjer i ”Sjøbua”. Gruppa består av de som bor i båt ved Kystkultursenteret og andre medlemmer Loggen kystlag som er brukere av Sjøbua over noe tid til for eksempel

  • vanlig snekker, – og tømrerarbeid både privat og i som en del av dugnadsarbeidet
  • rehabilitering / restaurering av båter, både private og i Loggens eie.
  • nybygging av båter

 Kontaktpersoner:

 

Basil Shaw
tlf 412 68 409
beshaw44@gmail.com

 

Kai Gunnar Romberg

tlf 902 08 259

e-post ka-gunnr@online.no

 

Kontaktpersonene avgjør søknader om inntaket av private båter og sørger for å holde orden på ventelisten. 

 

Lukk meny