LOGGEN KYSTLAG ............. Vern gjennom bruk .............

VERKSTEDGRUPPA

 

Gruppa arbeider med å restaurere mekaniske maritime gjenstander. Gruppa har fått tak i en Heimdal semidiesel fra 1956 og en Wickmann diesel fra 1966 til opp-pussing. De reparerer og yter mekanisk hjelp internt til Kaibrukergruppa, Sjøbugruppa og Slippgruppa når det er påkrevd. Gruppa kan også ta på seg andre oppdrag utover dette. I tillegg utfører de generelt dugnadsarbeid. 

Lukk meny