Berntine dugnads liste …

Prioriterte Dugnadsoppgaver for Berntine

Dugnadsgruppen har laget en liste over forskjellige ting som skal bli prioritert under dugnadene.