INTERNASJONAL BUFFET FRA SYDLIGE BREDDEGRADER

22. januar kl 1900!

Du har fortsatt en kort mulighet til å melde deg på tradisjonsmatgruppas arrangement

Pris kr 250.- pr person
 
Påmelding til Anne Greta Reklev i telefon 93 40 19 98 eller pr e-post til areklev@bdtviken.no
 
Påmeldingsfrist torsdag 14. januar
 
Vi sees!