You are currently viewing En kort oppsummering av sesongen 2010

En kort oppsummering av sesongen 2010

En kort oppsummering av sesongen 2010

 

Berntine har hatt en svært aktiv sesong hvor årets «høydare» er utvilsomt opptakene til Camp Senkveld som går på TV2 hver fredag fra 10. sept. og 14 fredager fremover. Deltakerne bodde og hadde flere av konkurransene på skuta. Den beste markedsføringen vi kan få. Følg med på TV2

 
Utover dette har vi fraktet 1400 mennesker i skjærgården gjennom
 
32 firmaturer
11 åpne skjærgårdsturer
3 konsertturer for Festspillene i Vestfold
2 konsertturer med trubaduren Rolf Dolven
1 ukes jubileumstur på Sørlandet for å markere 120 års jubileum for skuta
 

Vi har også i år forsøkt å gi de åpne turene et nytt innhold. Et tettere samarbeid med organisasjonen Ytre Oslofjord har gitt publikum nye opplevelser

Class III Marked limitation. viagra online Vacuum constriction devices (VCD) are widely available.

. Investering i ny brygge ved Fulehuk fyr har gitt oss mulighet for å legge til ved fyret. Neste sesong vil vi intensivere dette samarbeidet for å gi en maksimal opplevelse for v¨re gjester

 
Dessverre måtte vi avbryte sesongen når 7 turer gjensto. Et totalhavari av motoren satte en effektiv stopper for sesongen. Men vi krummer nakken og lover at Berntine er i full drift igjen fra mai 2011 flottere enn noen gang!
 

Motorhavari koster mye penger!

Vi trenger din økonomiske støtte til å skifte motor og tilhørende installasjoner!
 
Jobben gjøres på dugnad.
 
Takknemlig for alle bidrag til konto 2470 2552 954.
 
Merk bidraget med «Motor«
 
På forhånd tusen takk for st�tten!
 
Ønsker du kontakt, send en e-post til post@berntine.no.
 
Vi er utrolig takknemlige for all støtte vi får og har fått. Uten støtten fra våre sponsorer, all frivillig innsats og ikke minst dere som har vært med på tur så hadde ikke Berntine fortsette å seile.
 
Markedsgruppen