You are currently viewing Berntines Motorhavari

Berntines Motorhavari

Berntines Motorhavari 

Den gamle motoren til Berntine er nå tatt ut og det jobbes med å sette inn en ny motor. Vi trenger økonomiske støtte til å skifte motor og tilhørende installasjoner! Det meste av jobben gjøres på dugnad.

Vi er veldig takknemlig for alle bidrag.

Hvis du ønsker å støtte oss kan du sette inn ditt bidrag på konto 2470 2552 954. Merk bidraget med «Motor»

Ønsker du kontakt, send en e-post til post@berntine.no