RIGGERLOFTETS SHANTYKOR – 10 ÅRS JUBILEUM 8. JUNI

Arrangementet vil foregå i shantykorets ånd, og vi vil bestrebe oss i å bli enda bedre både med underholdning og med servering. Vi kommer tilbake med mer detaljert program. GLED DERE.