You are currently viewing Årsmøte i Loggen Kystlag, fredag 16. mars

Årsmøte i Loggen Kystlag, fredag 16. mars

Fristen for å komme med forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet er den 9. mars.  Det er også siste frist for å melde seg på til årsmøtemiddagen som er erter, kjøtt og flesk.

Pris kr 150.-.

 
Påmelding til telefon 913 85 937 eller til e-postadresse ingfpi@online.no eller på liste som henger på Riggerloftet.
 
Innkalling og årsmøtedokumenter sendes ut i form av TROSSA nr 2012/1.