Tema: Adopter et kystkulturminne.

Torsdag 01.11.12 kl.18: Medlemsmøte på Ladestasjonen på Tønsberg Kystkultursenter.
 

Forbundet Kysten inviterer kystlag og foreninger til å adoptere et kulturminne eller kulturarv fra sitt lokalmiljø. Kampanjen går over to år med avslutning på Forbundet KYSTEN landsstevne 2014 i Oslo.

Se www.kysten.no.

 
I løpet av kvelden skal vi komme fram til hva vi i Loggen kystlag velger som vårt kystkulturminne. Enkel bevertning.