MEDLEMSMØTE 8.mai kl.18.30 på Ladestasjonen

Loggen Kystlag er avhengig av medlemmenes aktivitet for å utvikle oss videre. Dere inviteres til å sitte i grupper og diskutere hvordan vi kan beholde og utvikle det vitale fellesskapet.

Trenger vi noen nye grupper? Hvordan få flere aktive medlemmer? I tillegg får dere høre «Nytt fra styret», – hva er det styret arbeider med for tida? Det koster kr 50. Servering av pølser og lomper/brød.