You are currently viewing Kaldnesrommet er offisielt åpnet

Kaldnesrommet er offisielt åpnet

Tirsdag 21 april 2015 ble permanetutstillingen på Kaldnesrommet i 2 etasje på Riggerloftet offisielt åpnet. Det ble en verdig seanse med mange gjester tilstede.

Per Olav Lia  Hans Kristian Sondresen
 

Per Olav Lia åpnet med litt hitorikk, etterfulgt av mer historikk om Riggerloftet og hvordan det kom til Kystkultursenteret ved Thorbjørn Westrum. Han underskrev i 1993 en av 3 avtaler på vegne av Kaldnes.
Han arbeidet i Kaldnes systemet fra 1986 til 1999. Så informerte Hans Kristian Sondresen som har vært prosjektleder for utstillingen. Hans Kristian var også med i prosjektgruppa som restaurerte privilegiebrevet fra 1736.

 

Gjester
Noen gjester: Fra høyre Lars Skytøen som var klubbformann på Kaldnes, senere LO formann og industriminister . I midten hans bror Anders. Til Høyre Tore Paulsen.

 

Til venstre: Henrik Henriksen senior, 4. generasjon Henriksen i Henriksen Mek. Verksted som ble startet av «gamle smeden ca 1850, og som utviklet den moderne hvalkanonen sammen med
Sven Foyn. 
 
 
Ingrid Piltingsrud, formann i Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter, overakte hengelåsen til Kaldnesrommet til Britt Bjørndal, formann i Loggen Kystlag.
 
 
Per Holmen overrakte «tutærn» som ble berget fra Kaldnes Verft til Britt Bjørndal.
 
Havnesjef Per Svennar avsluttet rekken av talere. 
 
Det var mange tilstede og etter den formelle delen ble uformell samling i 3 etasje med kaffe og kaker.