Matentusiastene samles

Nå har entusiastene som har drevet med Kramboden og Tradisjonsmatgruppen besluttet å slå seg sammen til en ny gruppe.

Den nye gruppen skal hete Kramgod Mat!

Vi håper at denne nye gruppen skal videreutvikle de vellykkede tradisjonene og samlingene vi har hatt.

Vi søker også flere medlemmer til denne nye gruppa så ta kontakt Lisa Antonsen (93297067 eller lisa.antonsen@hotmail.com) hvis du er interessert, eller møt opp på tirsdagsdugnadene og gi deg til kjenne .