You are currently viewing Medlemsmøte om Kystkultur,

Medlemsmøte om Kystkultur,

Medlemskvelden 9. februar hadde «kystkultur» som tema.

 

Målsettingen med møtet var å sette fokus på hva Loggen Kystlag er og bør være
opptatte av som del av den nasjonale organisasjonen Forbundet Kysten.

Forbundet Kysten har som formål «i samarbeid med andre kulturverninteresser å styrke vår
identitet som kystfolk» og jobber utfra «vern gjennom bruk».

Det ble vist to presentasjoner – «Refleksjoner omkring maritimt kulturminnevern og kystkultur» (Forbundet Kysten) og Kystlag og Kystkultursenter – formidling av kystkultur for og i lokalsamfunnet», med utgangspunkt i Loggen Kystlag og Tønsberg Kystkultursenter. Presentasjonene ble etterfulgt av diskusjon, bl.a.  omkring hva som menes med «kystkultur», roller og ansvar i forhold til andre aktører (f.eks. knyttet til sjøfart) og formidling, som også omfatter synlighet og delaktighet i lokalsamfunnet.

Det ble fremmet ønske om at kveldens tematikk blir fulgt opp med idédugnad.