Filer fra idemyldrings møte

Her er to filer fra idemyldring. Den ene er presentasjonen, den andre er oppsummeringen. 

Presentasjonen finner du her.
Oppsummering finner du her.