Vårdugnad

Hei alle sammen.

Loggen Kystlag inviterer til stor vårdugnad 25 – 26 og 27
mai, kl. 10.00 til 16.00 hver dag.

Vi setter stor pris på om du kan være med en eller flere dager, eller bare noen
timer.

Du melder fra tidspunktet du kan være med  til post@loggenkystlag.no slik at vi kan beregne hvor mange som kommer til lunsj hver dag.

I tillegg vil det være en liste på oppslagstavlen i Ladestasjonen som du kan skrive deg opp på, når tid det passer og på hvilken oppgaver du vil delta.

Vi er i full gang med å sette istand bygninger og uteområdet til 100 års jubileet 15 og 16 september, så det er oppgaver både ute og inne.

OBOS har tildelt oss kr . 550.000.- til asfaltering av hele uteområde, og her er det
mye opprydding som må gjøres. 

Velkommen til arbeid og hygge.

Mvh. Arne Steinsbø

Leder
Loggen Kystlag