You are currently viewing Besøk av politikere fra Tønsberg Kommune

Besøk av politikere fra Tønsberg Kommune

Fredag 11. mai var ordfører Petter Berg (H), varaordfører
Bent Moldvær (Frp) og Per Martin Åmodt (A) på Kystkultursenteret for å bli
orientert om arbeidet med bl.a. reperbaneprosjektet. 

Fra Kystkultursenteret møtte Petter Chr. Gran, Per Olaf Lia, Paal Enersen, Pål Otto Hansen, Arne Steinsbø og Torgny Alstad. I tillegg møtte Steinar Frølandshagen fra OBOS.

Byens politiske ledelse fikk en omvisning på Kystkultursenteret der det blant annet ble presentert tanker om promenade sørover mot kanalbroa og status for arbeidet med reperbanen, slik den er innarbeidet i eksisterende reguleringsplan.

 Det er stor politisk enighet i Tønsberg om at dette prosjektet må realiseres, sa opposisjonsleder Åmodt, men bifall fra ordfører Berg.