Styrevedtak 20. juni Loggen Kystlag

Følgende to vedtak ble gjort av styret i Loggen 20.06.2018​

  1. Old Sport: Det ble besluttet å kjøpe ny, eventuelt brukt motor, til Old Sport​.

Ny motor ble valgt i stedet for å sette inn ny pumpe i en over 50 år gammel motor (nåværende defekte motor), noe som ville være bortkastet.

Hvis båten skal selges vil det ikke være gunstig med defekt motor.

Hans Olav Marthinsen ​og John Blåsvær jobber med denne saken. 

  1. Belysning i trapperommet på Riggerloftet  (lys til trapp og tilhørende
    ganger/trappeavsatser i 4 etasjer):

Tilbudet fra Vestfold Elektro velges for lyssetting av trapperommet på Riggerloftet.

​Arbeidet igangsettes så snart som mulig etter sommerferien. Det er positivt at leverandøren​ holder til i nærområdet.

Prisen fra dette firmaet var ​gunstigst. Valg av leverandør for trapperomsbelysningen
ble tatt sammen med Trapperomsgruppen på Kystkultursenteret.

Det var enighet om at den valgte løsningen dekker fult ut
våre behov for optimal belysning i trapperommet.