Old Sport skal IKKE selges

Kommentar til innlegget fra styret i Loggen. 
 

Old Sport skal ikke selges.

 

Den skal få ny motor og fungere som utleiebåt til medlemmene.