Oversikt over noen aktiviteter og prosjekter:

Modellbåter

Utvikle og lage modellbåter for salg

Kontor

Administrasjonen og utleie

Kystkultur

Foredrag og medlemskvelder

Medlemskvelder

Kan være Foredrag, sildebord, Pubkveld, Annen tilstelning

Reperbanen

Fønix

Uteområdet

Vedlikeholdes ved behov

Julemarked

Arrangeres hvert år, 2. søndag i advent (men forberedes hele året)

Kystkulturdagene

Årlig arrangemang styrt fra Forbundet Kysten. Lokalt av Kystkulturgruppa

TMK

Kystkultursenteret er representert i Tønsberg Maritime Kulturforum

Gangvei rundt kanalen og havna

Kystkultursenteret er involvert i planene og Reperbanebrygga blir inkludert i denne

Smia

 

Krambukafe

Søndag kl 12 – 15