LOGGEN KYSTLAG TØNSBERG ............. Tønsberg Kystkultursenter .............
31/03/2022

Details:

Name Logen Kystlag v/ Styret Email post@loggenkystlag.no Category Medlemsmøte

Schedule

Date:

Årsmøte i Loggen

Årsmøtet avholder på Riggerloftet. Påmelding på Påmelding – Loggen Kystlag.

Årsmøtet vil bli avholdt på Tønsberg Kystkultursenter, Riggerloftet 31 mars 2022, kl. 18.00.
Denne gang er det heldigvis mulig å avholde møte på Tønsberg Kystkultursenter igjen på vanlig måte.
Trykk her for å se Styrets årsberetning for 2021.
Økonomi: Regnskap og budsjett vil fremlegges på årsmøtet.
Frist for innlevering av forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, er mandag 21. mars 2022. Forslag sendes til post@loggenkystlag.no eller til Loggen Kystlag, Banebakken 52, 3127 Tønsberg.
Dagsorden i henhold til vedtektene:
Godkjenning av innkalling
Valg av ordstyrer og referent
Valg av to til å underskrive protokoll
Styrets beretning og regnskap 2021
Forslag til nytt budsjett for 2022
Innkomne forslag
Valg av nytt styre og valgkomité
Valg av Loggen Kystlags representant til styret for Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter og Tønsberg Maritime Kulturforum (TMK)
Valg av revisor som ikke er medlem av styret

Årsmøtet avsluttes med middag. Menyen består av fiskesuppe, pris kr 150 inkl. 1 drikke.
Påmelding til middagen innen fredag 26.mars klikk her Påmelding – Loggen Kystlag. Vennligst gi beskjed om du er påmeldt og får forfall.
For styret i Loggen Kystlag Åse Camilla Krager, sekr.

Det er fullt mulig å delta uten å bli med på middagen. Da koster det heller ikke noe,

For de som skal være med på middagen vennligst betal kr 150 til Vipps #46947. Merk betalingen «Årsmøtet»

Venue:

Riggerloftet, Loggen Kystlag