LOGGEN KYSTLAG TØNSBERG ............. Tønsberg Kystkultursenter .............
28/03/2019

Details:

Name Loggen Kystlag v/ Styret Phone 41445867 Email medlemsmoeter@loggenkystlag.no

Schedule

Date:
Time:

Årsmøte

Frist for å komme med forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, er onsdag 12. mars 2019.

Forslag sendestil: post@loggenkystlag.no eller til LOGGEN KYSTLAG, Banebakken 52, 3127 TØNSBERG

Dagsorden i henhold til vedtektene:

  • Godkjenning av innkalling.
  • Valg av ordstyrer og referent.
  • Valg av to til å underskrive protokoll.
  • Styrets beretning og regnskap for 2018.
  • Forslag til ny arbeidsplan og nytt budsjett for 2019.
  • Innkomne forslag.
  • Valg av nytt styre og valgkomité.

Årsmøtemiddag:

Etter avsluttet årsmøte blir det servert lapskaus. Pris kr 150.- inkl. 1 drikke.

Utlodning.

Påmelding til middagen innen tirsdag19. mars til Vibeke Heldaas

telefon 41445867, eller til medlemsmoeter@loggenkystlag.no. Merk meldingen årsmøte.

Venue:

Ladestasjonen, Banebakken 52, Tønsberg