LOGGEN KYSTLAG TØNSBERG ............. Tønsberg Kystkultursenter .............
12/05/2022

Details:

Name Loggen Kystlag Email medlemsmoeter@loggenkystlag.no

Schedule

Date:
Time:

Temakveld Krigsminner

En krigsgravplass i Teieparken?

Cathrine Engebretsen vil snakke om sitt arbeid med den sovjetiske krigsfangehistorien i Norge. Mellom 1941 og 1945 ble over 140 000 mennesker tvangssendt til Norge for å arbeide. Sett i forhold til folketallet var Norge det tyskokkuperte landet i Europa som mottok den største kontingenten tvangsrekruttert arbeidskraft. Blant de tvangsrekrutterte var krigsfanger fra østfronten, omkring 100 000 soldater og sivile arbeidere. Mange døde i krigsfangenskapet av sult, sykdom og henrettelser. De er i ettertid ofte kalt russiske krigsfanger, men kom fra flere titalls nasjoner i Sovjetsamveldet, også Ukraina. Slavearbeidet er kanskje mest kjent fra utbygging av infrastruktur i Nord-Norge, blant annet byggingen av Polarbanen. Men en stor mengde anlegg ble også bygget med tvangsarbeid her i Sør-Norge. I Tønsberg og omegn finnes flere spesielle spor etter dramatiske hendelser under okkupasjonsårene, blant annet i Teieparken. Vi vil få høre om kulturminneforvaltningens arbeid med krigsminner lokalt og kartleggingen av historien disse vanskelige kulturminnene er en del av.

Påmelding: Påmelding – Loggen Kystlag

Det blir enkel servering : Kaffe og noe å bite i. Husk å sende angitt kr 50 til Vipps #46947 ved påmelding.

Venue:

Riggerloftet, Banebakken 52, Tønsberg