Slik kan det komme til å se ut.

På Kystkultursenteret jobbes det for tiden intens med å forandre fasaden på kanalstripen i indre havn i Tønsberg på Nøtterøy siden. Rettere sagt er det vel en jobb som gjøres for å gjenopprette en gammel fasade. Se bilde. Reperbanen vil være lik seg som i «gamle dager», men plasseringen vil være litt annerledes.

100 meter kyststripe i kanalen får nytt innhold. Vi kan glede oss.

Dette flybildet av den opprinnelige reperbanen ble tatt ca.1946.
Begynnelsen til reperbanen fortelles slik:
Mathias Føyn, innehaver av Teie hovedgård, var reder og skipsbygger og hadde behov for tauverk. I 1796 var Teie reperbane en realitet, startet av Mathias Føyn på Teie hovedgård med Herman Fagelund som repslagermester. Antagelig hadde den to langbaner hvorav den lengste ble forlenget til ca. 455 meter (I 1946 verdens lengste overbygde reperbane). I tillegg ble uteområdet på enden benyttet som en forlengelse.

Legg igjen en kommentar