Årsmøte 2021 for Loggen Kystlag

Kjære Loggen-medlemmer. 

Igjen er Covid-19 situasjonen i Norge dessverre slik at styret i Loggen har besluttet å avvikle årsmøte på samme måte som i 2020.

For at vi skal holde oss til vedtektene, får dere herved tilsendt styrets beretning for 2020, Loggens budsjett for 2021, resultat og balanse for 2020, samt valgkomiteens innstilling.

Valgkomité skal velges av årsmøtet, og inngår ikke i vedlagte innstilling. Styret foreslår følgende: Per Torpengen, Merete Hallenstvet og Basil Shaw.

Det er formelt årsmøtet som også velger representanter til ulike råd og utvalg. Grunnet den situasjon vi er i, ber styret om fullmakt til å peke ut nødvendige representanter i denne perioden.

Hvis dere har innsigelser eller spørsmål til noen disse dokumentene bes dere å sende mail til post@loggenkystlag.no om dette innen 10.april.

Vennlig hilsen,

Styret i Loggen Kystlag

Legg igjen en kommentar